• ประหยัดเริ่มต้น ฿1000

  ที่ โรงแรมเวียงท่าแพ รีสอร์ท


  - กรุณาจองที่พักล่วงหน้า 3 วันก่อนทำการเข้าพัก
  - กรุณาแสดงสิทธิ์ใช้บริการ ณ วันเช็คอิน
  - จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/วัน งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือทุจริตใดๆ
  - สงวนสิทธิ์สำหรับอาหารเช้า

  • กรุณาสำรองห้องพัก และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. : 053-283646-8
   
  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์บน TrueID Application หรือที่ปรากฎในข้อความ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด และการรับจองขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  - ลูกค้าสามารถชำระค่าห้องพักเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตโดยตรงกับที่พัก
  - ไม่สามารถนำคะแนนสะสมมาใช้แทนค่าห้องพักได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. : 053-283646-8

 • ประหยัดเริ่มต้น ฿600

  ที่ โรงแรมเวียงท่าแพ รีสอร์ท

  - กรุณาจองที่พักล่วงหน้า 3 วันก่อนทำการเข้าพัก
  - กรุณาแสดงสิทธิ์ใช้บริการ ณ วันเช็คอิน
  - จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/วัน งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือทุจริตใดๆ
  - สงวนสิทธิ์สำหรับอาหารเช้า

  • กรุณาสำรองห้องพัก และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. : 053-283646-8

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์บน TrueID Application หรือที่ปรากฎในข้อความ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด และการรับจองขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  - ลูกค้าสามารถชำระค่าห้องพักเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตโดยตรงกับที่พัก
  - ไม่สามารถนำคะแนนสะสมมาใช้แทนค่าห้องพักได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. : 053-283646-8

 • ประหยัดเริ่มต้น ฿300

  ที่ โรงแรมเวียงท่าแพ รีสอร์ท

  - กรุณาจองที่พักล่วงหน้า 3 วันก่อนทำการเข้าพัก
  - กรุณาแสดงสิทธิ์ใช้บริการ ณ วันเช็คอิน
  - จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/วัน งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือทุจริตใดๆ
  - สงวนสิทธิ์สำหรับอาหารเช้า

  • กรุณาสำรองห้องพัก และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. : 053-283646-8

   

  เงื่อนไข

  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์บน TrueID Application หรือที่ปรากฎในข้อความ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด และการรับจองขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  - ลูกค้าสามารถชำระค่าห้องพักเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตโดยตรงกับที่พัก
  - ไม่สามารถนำคะแนนสะสมมาใช้แทนค่าห้องพักได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. : 053-283646-8