• เพิ่มเติม
  ซื้อ 50,000 บาทหรือต่ำกว่า/ปี รับ 500 ทรูพอยท์
  ซื้อมากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป/ปี รับ 1,000 ทรูพอยท์ 

  รายละเอียด
  - ประกันสะสมทรัพย์ ออนไลน์ Easy E-save ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จากเอฟดับบลิวดีจ่ายเบี้ยฯ สั้น ลดหย่อนภาษีได้
  - ซื้อออนไลน์ได้เองง่ายๆ ได้คุ้มกว่า การันตีเงินคืนสูง 6%
  - จ่ายเบี้ยฯสั้นแค่ 4 ปี คุ้มครองชีวิตยาว 10 ปี
  - มีเงินคืน 6% ของทุนประกันสิ้นปีที่ 1-9
  - ครบ 10 ปี รับเงินคืน 280% ของทุนประกัน
  - ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร
  - เริ่มจ่ายเบี้ยฯเพียง 20,000 บาทต่อปี
  - รับประกันตั้งแต่อายุ 20-60 ปี

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ที่ https://bit.ly/2NOmbYK
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
  - ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  - หากท่านยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาท่านจะได้รับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ซึ่งน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ท่านชำระไปแล้ว
  - มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่แสดงในตารางเป็นมูลค่า ณ สิ้นปี หลังหักเงินจ่ายคืน(สิ้นปีกรมธรรม์)ออกแล้ว
  - ท่านสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  - ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

  เงื่อนไขการรับคะแนนทรูพอยท์สำหรับลูกค้า
  1. เงื่อนไขการรับคะแนนทรูพอยท์
   1. ชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือแอปพลิเคชันทรูมันนี่ วอลเล็ท จากการซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมในแคมเปญเท่านั้น
   2. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ที่ลงทะเบียนโดยถูกต้องแบบบุคคลธรรมดาเท่านั้น
   3. หมายเลขทรูมูฟ เอช ที่ใช้สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ต้องไม่ถูกยกเลิกบริการ ณ วันที่ได้รับคะแนนทรูพอยท์
   4. การรับคะแนนทรูพอยท์จะยกเว้นการชำระเงินผ่านช่องทางดังนี้
    1. ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)
    2. การซื้อหรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท
    3. การโอนเงิน การชำระบิล การบริจาคและการเติมเงินทุกประเภท
    4. รายการธุรกรรมที่กระทำตรงผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ทุกประเภท
   5. ลูกค้าจะได้รัฟผบทรูพอยท์ภายใน 2 ชั่วโมง นับจากที่มีการชำระเงินซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมในแคมเปญตามเงื่อนไขของแคมเปญ
   6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
   7. สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนทรูไอดีด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และผูกบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท สมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น
   8. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท และเรียกคืนคะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
   9. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ของบริษัทฯได้
  2. ระยะเวลาสิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีเงื่อนไขการรับคะแนนทรูพอยท์ดังนี้
   1. ทุกๆ 25 บาท รับทรูพอยท์ 1 คะแนน
    • ลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมแคมเปญเท่านั้น
    • ลูกค้าสามารถสะสมรวมกันได้สูงสุดไม่เกิน 300 ทรูพอยท์ต่อเดือน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
   2. รับคะแนนทรูพอย์ท 10 เท่า ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
    • สงวนสิทธิ์รับคะแนนเฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ
    • ทุก 25 บาท จะได้รับคะแนนทรูพอยท์สะสม 10 เท่า (จากปกติ 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน)
    • สามารถรับคะแนนสูงสุดไม่เกิน 300 ทรูพอยท์ต่อวัน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
  3. การคำนวณทรูพอยท์
   1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนทรูพอยท์ หลังวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เนื่องจากทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือน ระบบจะนำยอดค่าใช้จ่ายทุกวันของลูกค้ามาคำนวณคะแนนทรูพอยท์ แต่จะไม่รวมยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน 
   2. ระบบจะคำนวณจากทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท โดยหากผลการคำนวณมีเศษเป็นทศนิยม ระบบจะปัดเศษทศนิยมลงในทุกกรณี
   3. บัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ใช้ในการชำระเงิน จะต้องสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น และคะแนนของทรูพอยท์จะถูกสะสมให้กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตที่จดทะเบียนกับหมายเลข ทรูมูฟ เอช นั้นๆ

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าทรู ซื้อประกันโรคมะเร็งรับทรูพอย์สูงสุด 700 ทรูพอยท์
  ==> ต่อที่ 1 : ซื้อและชำระเบี้ยประกัน Cancer plus รายปี 1 กรรมธรรม์ รับ 300 ทรูพอยท์
  ==> ต่อที่ 2 : ซื้อและชำระเบี้ยประกัน Cancer plus รายปี 2 กรรมธรรม์ รับ 700 ทรูพอยท์
  ==> เริ่ม 15 มีค - 30 มิถุนายน 2563
  ==> 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ

  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันโรคมะเร็ง ที่ https://campaign.fwd.co.th/

  เงื่อนไข
  การชำระเบี้ยประกัน : รายเดือน / รายปี (ได้รับของพรีเมี่ยมตามเงื่อนไขบริษัท)
  - ลูกค้าทรู ต้องเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันโรคมะเร็ง ที่ https://campaign.fwd.co.th/
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ

  - สมัครได้ตั้งแต่อายุ : 20 – 50 ปี : Family Package , 20 – 55 ปี : Cancer Plus
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  - รายการสนับสนุนที่ได้รับถือเป็นสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกัน Family Package และ ประกัน Cancer Plus ผ่านช่องทางการขายทางโทรศัพท์ของ FWD เท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - จำกัดสิทธิ์ลูกค้าเข้าร่วมโครงการและชำระเบี้ยภายใน 30 มิ.ย.63 เท่านั้น
  - ทรูพอยท์และของพรีเมี่ยม จะทำการจัดส่งของภายใน 60 วันหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ
  - ทรูพอยท์ไม่สามารถโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้หรือขอคืนส่วนลดได้ไม่ว่่ากรณีใดๆ
  - บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) และ True ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชันใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งคำตัดสินของ บริษัท เอฟดับบลิวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัททรู ถือเป็นที่สุด


   


 • ลูกค้าทรู ซื้อประกัน Family Care รายปี ทุก 10,000 บาท รับ 500 ทรูพอยท์ และรับส่วนลด 25% เมื่อซื้อความคุ้มครอง 3 คนขึ้นไป
  ==> ต่อที่ 1 : ซื้อและชำระเบี้ยประกัน Family Care รายปี ทุกๆ 10,000 บาท รับ 500 ทรูพอยท์
  ==> ต่อที่ 2 : รับส่วนลดเบี้ยประกัน 25% เมื่อสมาชิกในครอบครัวซื้อความคุ้มครองพร้อมกัน ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
  - ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกัน Family Care ที่ https://sale.fwd.co.th/th/
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - เริ่ม 16 มี.ค. - 30 มิ.ย. 63
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้