• เงื่อนไข
  1. จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขบัตรประชาชน / เดือน, จำกัด 200 สิทธิ์/ เดือน
  2. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ได้ที่ Community Counter ชั้น 6 ตึกเพกาซัส โดยแสดงรหัสรับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น
  3. รหัส 1 รหัสสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ โดยรหัสสามารถใช้ภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์นั้นเท่านั้น
  4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่และเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยเวลาเปิดให้บริการให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
  5. การใช้สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่ Co-Working Space ได้
  6. การใช้สิทธิพิเศษนี้ ไม่รวมถึงบริการพื้นที่ Event space และพื้นที่ Co-Working Space ลูกค้าสามารถใช้ได้เฉพาะ Meeting room ที่กำหนดเท่านั้น
  7. การใช้สิทธิพิเศษนี้ ไม่รวมถึงกิจกรรมที่ทาง ทรู ดิจิทัล พาร์ค จัดเพื่อสมาชิก
  8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  9. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  10. เงื่อนไขการเข้าใช้งานพื้นที่เป็นตามที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค กำหนดกรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการเข้าใช้งานทรู ดิจิทัล พาร์ค ทุกครั้ง
  11. สถานที่ มีที่นั่งจำนวนจำกัด บริษทขอสงวนสิทธิ์เลือกที่นั่งตามลำดับก่อนหลัง ( First come first serve ) และเมื่อที่นั่งข้างใน True Digital Park เต็มทุกที่แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้เข้าพื้นทีเพิ่มเติมได้
  12. กรุณาเช็คห้องประชุม อย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้า ได้ที่ 095 961 0421 และกดรับสิทธิ์ เพื่อนำรหัสมาโชว์ที่ Community Counter ชั้น 6 และชำระเงินค่าบริการที่เจ้าหน้าที่
  13. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ กับราคาปกติของห้องประชุมเท่านั้น


 • เงื่อนไข
  1. นำรหัสรับสิทธิ์ไปกรอกเพื่อรับส่วนลด membership package ที่ https://www.truedigitalpark.com/join_membership 
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่และเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยเวลาเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ที่ Community Counter ชั้น 6 ตึกเพกาซัส
  3. รหัส 1 รหัสสามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ โดยรหัสสามารถใช้ภายในเดือนที่กดรับสิทธินั้นเท่านั้น
  4. การใช้สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถนำผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่ Co-Working Space ได้
  5. การใช้สิทธิพิเศษนี้ ไม่รวมถึงบริการห้องประชุมและพื้นที่ Event space ลูกค้าสามารถใช้ได้เฉพาะ Hot Desk ในพื้นที่ Co-Working Space เท่านั้น
  6. การใช้สิทธิพิเศษนี้ ไม่รวมถึงกิจกรรมที่ทาง True Digital Park จัดเพื่อสมาชิก
  7. จำกัดสิทธิ์การใช้งาน 2 สิทธิ์ /เดือน , 300 สิทธิ์รวมต่อแคมเปญ
  8. สถานที่มีที่นั่งจำนวนจำกัดต่อวัน
  9. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  10. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  11. เงื่อนไขการเข้าใช้งานพื้นที่เป็นตามที่ทรู ดิจิทัล พาร์คกำหนด กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนการเข้าใช้งานทรู ดิจิทัล พาร์ค ทุกครั้ง