• ประหยัด ฿29

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿29

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿29

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿29

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿35

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿35

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿45

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿45

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿69

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿69

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
  4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿30

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

   
  เงื่่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 192 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 480 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
  5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿30

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 228 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 570 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
  5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿50

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 192 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 480 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
  5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัด ฿50

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 228 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 570 สิทธิ์/แคมเปญ
  3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
  5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 • ประหยัดเริ่มต้น ฿30

  ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 10% สำหรับสินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานเและไส้กรอก

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้าทรูการ์ดรับส่วนลด 10% สำหรับสินค้ากลุ่มแช่แข็งพร้อมรับประทานและไส้กรอก
  (ยกเว้นกลุ่มสินค้าสด หมู, ไก่, ไข่, ผัก, ผลไม้ และอาหารทะเล และยกเว้นกลุ่มข้าวสารและอาหารแห้งทั้งหมด, กลุ่มเบเกอรี่, เครื่องดื่ม, รังนก และสินค้าที่ไม่ใช่ตรา CP, เหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกประเภท) ที่ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศ
  2. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อพนักงานร้านก่อนการชำระเงิน
  3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายใดๆ รวมถึงการสั่งซื้อออนไลน์
  4. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้