• เงื่อนไข
  - กรุณาสำรองรถเช่าล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ผ่านช่องทาง www.AvisThailand.com/TRUE และการจองขึ้นอยู่กับรถว่าง ณ ขณะนั้น (คืนรถช้าได้ 4 ชั่วโมง เช่าเกิน 4 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน) 
  - ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่จำกัดกิโลเมตร และรวมประกันภัยชั้น 1 แบบมีค่าความรับผิดชอบสูงสุด 8,000 - 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่นรถบริการ
  - ราคาไม่รวมประกันบุคคล/ ทรัพย์สิน, ประกันรถหาย, คนขับร่วม และบริการเสริมอื่นๆ สามารถติดต่อซื้อเพิ่มได้ที่สาขาบริการเอวิส ทั่วประเทศไทย
  - เอกสารประกอบการเช่ารถ 1) บัตรประชาชน หรือ Passport 2) ใบขับขี่ (ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป) 3) บัตรเครดิตที่เป็นชื่อเดียวกับผู้เช่าที่ยังไม่หมดอายุ และมีวงเงินเพียงพอสำหรับการกันวงเงิน (มัดจำ) 8,000 - 15,000 บาท/ คัน และชำระค่าเช่า และค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี)
  - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม AVIS Call Center 02 251 1131
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และขอสงวนสิทธิืเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแ จ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

  ร่วมรายการเฉพาะสาขาต่อไปนี้
  - เอวิส บริการรถเช่า - กรุงเทพมหานคร
  - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร
  - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพมหานคร
  - สาขาสาทร - กรุงเทพมหานคร
  - สาขาพัทยา - ชลบุรี
  - สาขาสนามบินอู่ตะเภา - ระยอง
  - สาขาหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์
  - สนามบินขอนแก่น - ขอนแก่น
  - สนามบินอุดรธานี - อุดรธานี
  - สนามบินอุบลราชธานี - อุบลราชธานี
  - สนามบินนครพนม - นครพนม
  - สนามบินสกลนคร - สกลนคร
  - บินร้อยเอ็ด - ร้อยเอ็ด
  - สนามบินบุรีรัมย์ - บุรีรัมย์
  - สนามบินเลย - เลย
  - สนามบินเชียงใหม่ - เชียงใหม่
  - สนามบินเชียงราย - เชียงราย
  - สนามบินพิษณุโลก - พิษณุโลก
  - สนามบินน่าน - น่าน
  - สนามบินลำปาง - ลำปาง
  - สนามบินแม่สอด - ตาก
  - สนามบินภูเก็ต - ภูเก็ต
  - สาขาภูเก็ตป่าตอง - ภูเก็ต
  - สนามบินสมุย - สุราษฎร์ธานี
  - สนามบินสุราษฎร์ธานี - สุราษฎร์ธานี
  - สนามบินหาดใหญ่ - สงขลา
  - สนามบินกระบี่ - กระบี่
  - สนามบินตรัง - ตรัง
  - สนามบินนครศรีฯ - นครศรีธรรมราช
  - สนามบินระนอง - ระนอง