• ประหยัด ฿200

  ที่ คลินิกทันตกรรมอะเบาท์ทูธ

  ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อใช้บริการ Air Flow พ่นขจัดคราบติดฟัน (มูลค่า 2000 บาท)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สิทธิพิเศษนี้จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน


 • ประหยัด ฿300

  ที่ คลินิกทันตกรรมอะเบาท์ทูธ

  ลูกค้าลูกค้าทรูแบล็ค และ ทรูเรด ลด 15% เมื่อใช้บริการ Air Flow พ่นขจัดคราบติดฟัน (มูลค่า 2000 บาท)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สิทธิพิเศษนี้จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน