Save ฿51

@ ChouNan

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ

1.เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ไข่ออนเซ็น 22.-

หรือ

2. เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ซุปมิโซะ 22.-

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 5,800 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า