Save ฿9

@ ทรูมูฟเอช 

ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน / เติมเงิน ใช้ทรูพอยท์ 9 คะแนน แลกรับเน็ตดู TrueID ไม่อั้น นาน 24 ชม.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขขอใช้สิทธิ์

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนหรือในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
2. ผู้ใช้บริการที่ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3. สิทธิพิเศษแพ็กเกจเสริมเน็ตใช้งานแอพ TrueID ไม่อั้น 24 ชั่วโมงนี้ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการแอพพลิเคชั่น TrueID ภายใต้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช หมายเลขเดียวกันกับที่ใช้ Log in แลกรับสิทธิ์เท่านั้น และจะได้รับสิทธิใช้บริการแอพพลิเคชั่น TrueID ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
   เงื่อนไขการใช้บริการ Data Net unlimited สำหรับดู TrueID :
   - Data Net Unlimited สำหรับดู TrueID จะนับรวมเฉพาะ การใช้งานดูหนัง ดูทีวี และฟังเพลงภายในแอปพลิเคชั่น TrueID บนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท๊บเล็ตเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้ website อื่นหรือลิงค์หรือ clip ที่เป็นการ embbed จากการแชร์มาจาก website หรือ social media อื่น ๆ ที่ปรากฏบนหน้าแอปพลิเคชั่น TrueID ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามอัตราที่ระบุในแพ็กเกจที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้งานอยู่ ณ ขณะนั้น หรือหากในแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไม่ได้ระบุไว้ ให้คิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
4. การสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน 24 ชม. ระบบจะทำการยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อเวลา 00.00 นาฬิกาของวันที่สมัครใช้บริการและได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อต้องทำการแลกรับสิทธิ์ใหม่
5. ความเร็วในการให้บริการ 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการและอุปกรณ์ที่ใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
6. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วยหากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
7. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
8. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
9. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ TrueYou Application และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่ www.truemove-h.com/apn หรือโทร 1242