ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 100 คะแนนเมื่อใช้ KTC Forever 2,000 คะแนนแลกเป็น TruePoint 500 คะแนน

ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 100 คะแนนเมื่อทำรายการระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2564
*สามารถแลกผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน KTC Mobile เท่านั้น

 

เงื่อนไข

1. ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าของทรูดิจิทัลหรือบริษัทในเครือ และต้องเป็นสมาชิกหรือทำการสมัครสมาชิก TrueID และเป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
2. ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐและบัตรกดเงินสด KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
3. รายการนี้เป็นการโอนคะแนน KTC FOREVER ไปเป็นคะแนน True Point ทางเดียวเท่านั้น จะไม่สามารถแลกคะแนนกลับมาได้ และเมื่อสมาชิกทำการแลกคะแนนสะสมเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการทำรายการได้ในทุกกรณี
4. สมาชิกที่ประสงค์จะทำการแลกคะแนนสะสมตามรายการนี้ จะต้องทำรายการแลกคะแนนผ่านทางแอปพลิเคชัน KTC Mobile เท่านั้น
5. สมาชิกจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ ณ ระยะเวลารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1,000 หรือ 2,000 หรือ 3,000 คะแนนต่อการแลก 1 ครั้ง สมาชิกจึงจะมีสิทธิสำหรับการแลกคะแนนสะสมตามรายการนี้
6. คะแนนสะสมมีอัตราส่วนเท่ากับ 4:1 และสมาชิกสามารถทำรายการได้ 1,000 หรือ 2,000 หรือ 3,000 คะแนนต่อครั้ง โดยคะแนนสะสมในการโอนต่อครั้ง จะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 หรือ 2,000 หรือ 3,000 คะแนน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการโอนคะแนนต่อวัน)
7. เมื่อทำการโอนคะแนน KTC FOREVER ไปเป็นคะแนน TruePoint แล้ว คะแนน TruePoint จะมีอายุ 2 ปีนับจากวันปีที่มีการทำรายการ ทั้งนี้อายุของคะแนน TruePoint ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทรูกำหนด
8. เมื่อคะแนน KTC FOREVER ถูกแลกไปเป็นคะแนน TruePoint แล้ว เงื่อนไขในการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามที่ทรูกำหนด
9. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ทันทีหลังจากทำรายการสำเร็จ
10. หากไม่สามารถทำการโอนคะแนน KTC FOREVER ได้ ติดต่อ KTC PHONE 02 123 5000 กรณีทำรายการทางแอป KTC Mobile สำเร็จ แต่ไม่ปรากฎในระบบ TruePoint กรุณาติดต่อ True Call Center 1242
11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
12. คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
13. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
14. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC Mobile Application