Save ฿10

@ Robinson Food Park SamutPrakarn

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ เดือน 
- จำกัด 333 สิทธิ์/เดือน
- จำกัด 3,996 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้าใช้ 19 ทรูพอยท์ เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC, รหัส USSD หรือ Trueyou / True ID Application ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายเครื่องดื่มในสาขาที่ร่วมรายการ
- การแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ใช้บัตรประชาชน หรือบัตรทรูการ์ด
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
- โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับ Robinson Food Park สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทคำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นข้อสิ้นสุด

 


- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า