Save ฿300

@ TrueSphere shop

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 600 คะแนน รับสิทธิ์ใช้บริการห้องอาบน้ำฟรี ที่ ทรูสเฟียร์ สาขา Happy and Healthy Bike Lane ปกติราคา 300 บาท
อุปกรณ์อาบน้ำที่สาขาเตรียมไว้ :
1. ผ้าเช็คตัว
2. ครีมอาบน้ำ /สบู่
3. แชมพู - ครีมนวด

 

เงื่อนไข

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- 1 บัตรประชาชน/1 สิทธิ์ /เดือน
- เวลาเข้าใช้บริการ ตามเวลาเปิด-ปิด ของสาขา (ตั้งแต่ 07.00- 20.00น.) ยกเว้นวันหยุดของสนาม
- บริษัทมีสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้นและ มีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุด
- กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด