รถมินิโค้ช เมอร์เซเดส เบนซ์ สปรินเตอร์
เหมาะกับทริปเดินทางแบบส่วนตัว • ทริปครอบครัว • ทริปขององค์กร • ทริปตีกอล์ฟ • ทริปปั่นจักรยาน
มาพร้อมทั้งความหรูหราและสะดวกสบาย

- จำนวน 10/13/15 ที่นั่ง 
- พร้อมพนักงานขับรถที่มีมาตรฐาน 
- บริการทั่วประเทศ
- สาขาที่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย และภูเก็ต
-เหมาะสำหรับกลุ่มส่วนตัว (เพื่อธุรกิจและเพื่อท่องเที่ยว)

ฟรี มินิคอฟฟี่บาร์และน้ำดื่มตลอดการเดินทางฟรี
ฟรี Car Wi-Fi ภายในรถ
พื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่
จอทีวี LCD
ประกันภัยชั้นหนึ่ง


สำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไข
- ลูกค้าสำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์ โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
- 1 รหัสส่วนลด / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
- สามารถใช้ได้ทุกแพ็คเกจ ยกเว้น Half Day และ Airport Transfer
- ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
- ราคาแพ็คเกจรวมค่าน้ำมัน / คนขับ / ทางด่วน / เครื่องดื่ม / WiFi เรียบร้อยแล้ว
- มีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง
- ราคาโปรโมชั่นนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- กรณีใช้งานเกินจากเวลาที่กำหนดคิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 2,000 บาท
- ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนเพื่อยืนยันการจอง อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- ลูกค้าต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- หากผู้เช่าประสงค์จะทำการยกเลิกการเช่ารถหลังจากยืนยันและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินในทุกกรณี แต่สามารถแจ้งให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้
- หากผู้เช่าต้องการขยายการเช่าที่เกินวันและเวลาสิ้นสุด ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น
- ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับการจอง
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ในกรณีที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง สามารถให้บุคคลอื่นมารับบริการแทนได้ โดยต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนมอบสิทธิ และลายเซ็นของเจ้าของบัตรมาแสดง
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนTruePoint ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแลกรับสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
- ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้