Save up to ฿85

@ TrueCoffee

เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ:

- True Signature Iced Coffee
- Iced Latte (Extra)
- Iced Americano (Extra)
- Iced Cappuccino (Extra)
- Iced Nishio Matcha Latte (Regular)
- Iced Shaken Lemon Tea (Extra)
- Iced Chocolate (Regular)
- Hi-speed Americano (Extra)
- Fizzy Red Plum Soda (Extra)
- Strawberry Twist (Regular)
- Caramel Twist Coffee (Regular)
- Espresso Twist Coffee (Regular)
- English Toffee Twist Coffee (Regular)
- Mocha Twist Coffee (Regular)
- Vanilla Twist Coffee (Regular)
- Caramel Twist Cream (Regular)
- Chocolate Twist Cream (Regular)
- Nishio Matcha Twist Cream (Regular)
- Vanilla Twist Cream (Regular)
- Hojicha Tea Twist Cream (Regular)

เงื่อนไข
- จำกัด 300,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- กรณีลูกค้าต้องการเพิ่ม Topping จะคิดค่าใช้จ่ายตามราคามาตรฐาน
- เฉพาะเครื่องดื่มที่ร่วมรายการเท่านั้น (ขึ้นอยู่กับสินค้าที่มีจำหน่าย ณ เวลานั้น)
- รหัสสามารถใช้ได้ภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์เท่านั้น


- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า