ลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 900 คะแนน แลกรับ 150 สิทธิ์ ร่วมสนุก รับ เซ็ตโฟโต้การ์ด NCT 127 [Limited Edition - Thailand] ของคอนเสิร์ต NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY: BANGKOK – The Origin'

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้โชคดี : 9 กรกฎาคม 2564


ของรางวัล : เซ็ตโฟโต้การ์ด NCT 127 [Limited Edition - Thailand]
ของคอนเสิร์ต NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY: BANGKOK – The Origin') จำนวน 80 รางวัล


ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่
177,777,1377,1977,2577,3177,3777,4377,4977,5577,
6177,6777,7377,7977,8577,9177,9777,10377,10977,11577,
12177,12777,13377,13977,14577,15177,15777,16377,16977,17577,
18177,18777,19377,19977,20577,21177,21777,22377,22977,23577,
24177,24777,25377,25977,26577,27177,27777,28377,28977,29577,
30177,30777,31377,31977,32577,33177,33777,34377,34977,35577,
36177,36777,37377,37977,38577,39177,39777,40377,40977,41577,
42177,42777,43377,43977,44577,45177,45777,46377,46977,47577

วิธีการร่วมสนุก
1. กดแลกทรูพอยท์ 900 คะแนน ผ่านแอปและเว็บทรูไอดี เพื่อร่วมสนุกกิจกรรม
2. ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
3. คัดเลือกผู้โชคดีจากลำดับการกดร่วมสนุกกิจกรรม
4. เปิดให้ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564
5. ประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ Facebook TrueID

 

เงื่อนไขกิจกรรม
1. กิจกรรม SM True x True Point (“กิจกรรม”) นี้ จัดขึ้นโดย บริษัท เอสเอ็ม ทรู จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนทรูไอดีถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ร่วมกิจกรรม”) ซึ่งสามารถเล่นกิจกรรมบนแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและเว็บไซต์ทรูไอดีได้ โดยใช้ Username และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี และมีคะแนนสะสมทรูพอยท์จึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 หรืออาจเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี ใช้ทรูพอยท์ 900 คะแนน แลกรับ 150 สิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดีและเว็บไซต์ทรูไอดี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยจะสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564เวลา 23:59 น.
3. ทุกการแลกรับสิทธิ์จะถูกบันทึก และประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ Facebook TrueID
4. การคัดเลือกผู้โชคดี เป็นการคัดเลือกตามลำดับการกดแลกสิทธิ์ร่วมกิจกรรม โดยจำกัด 1 รางวัลต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ตลอดระยะเวลากิจกรรม และมีเงื่อนไขการรับของรางวัลดังต่อไปนี้
4.1.1 เซ็ตโฟโต้การ์ด NCT 127 [Limited Edition - Thailand] ของคอนเสิร์ต NCT 127 WORLD TOUR 'NEO CITY: BANGKOK – The Origin' จำนวน 80 รางวัล
ลำดับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 177,777,1377,1977,2577,3177,3777,4377,4977,5577,
6177,6777,7377,7977,8577,9177,9777,10377,10977,11577,
12177,12777,13377,13977,14577,15177,15777,16377,16977,17577,
18177,18777,19377,19977,20577,21177,21777,22377,22977,23577,
24177,24777,25377,25977,26577,27177,27777,28377,28977,29577,
30177,30777,31377,31977,32577,33177,33777,34377,34977,35577,
36177,36777,37377,37977,38577,39177,39777,40377,40977,41577,
42177,42777,43377,43977,44577,45177,45777,46377,46977,475774.1.2 หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางโทรศัพท์ เพื่อทำการยืนยันบัญชีทรูไอดี จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด
4.1.3 ผู้ได้รับรางวัลต้องเตรียมเอกสารรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสาร มาที่ email: trueyouprivilege@truedigital.com 
4.1.4 หลังจากผู้โชคดียืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านทางอีเมล
5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ศึกษาและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
6. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ