Save ฿50

@ Lotus s Food Court

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 10,000 สิทธิ์ / เดือน ( จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ / เดือน)

- ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน หรือ แสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอพ โดยใช้คะแนน 50 ทรูพอยท์ แลกรับฟรีบัตรศูนย์อาหาร มูลค่า 50 บาท (ชนิดไม่แลกคืน) โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดจำหน่ายคูปอง ณ ศูนย์อาหาร
- บัตรรับประทานอาหารไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
- สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตามวันที่กำหนดเท่านั้น
- ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า