Save ฿7

@ CPN Beach Eats Central Pattaya_Food Court

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน/ 2 สิทธิ/ เดือน
- จำกัด 1,000 สิทธิ/เดือน (จำกัด 12,000 สิทธิตลอดแคมเปญ)
- ลูกค้าทรูแสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ๋ผ่านแอป หรือ ประชาชน/บัตรทรูการ์ด แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Beach Eats เซ็นทรัลพัทยา
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับ Beach Eats ที่ร่วมรายการเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้


- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า