Save up to ฿75

@ D'oro

เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ดังนี้
- อเมริกาโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- อเมริกาโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- คาปูชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- คาปูชิโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- เบบี้ชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- เบบี้ชิโน่ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชาดำเย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะลิ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะนาว เย็น ขนาด 22 Oz.
- นอร์ทเทิร์นเบลนด์ เย็น ขนาด 22 Oz.

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,600 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 ก.ย. 64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า