เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ สัปดาห์
- จำกัด 300 สิทธิ์/เดือน/สาขา (จำนวนทั้งหมด 3,600 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ)
- ลูกค้าใช้ทรูพอยท์ 399 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Republic สาขาที่ร่วมรายการ
- ลูกค้าทรูนำบัตรประชาชน หรือบัตรทรูการ์ด แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Republic สาขาที่ร่วมรายการ
- บัตรศูนย์อาหารเป็นแบบบัตรศูนย์อาหารประเภท VIP แบบไม่แลกคืน บัตรมีอายุ 90 วันนับตั้งแต่วันที่แลก มีค่ามัดจำบัตร 50 บัตร ลูกค้าจะต้องชำระค่ามัดจำบัตรเพิ่ม 50 บาทและจะได้รับเงินมัดจำคืนเมื่อคืนบัตร
- บัตรศูนย์อาหารนี้สามารถใช้ได้กับ Food Republic สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 - 18 มิถุนายน 2564 เท่านั้น
- บัตรศูนย์อาหารนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้