เงื่อนไข

- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ สัปดาห์
- จำกัด 5,000 สิทธิ์/เดือนรวมทุกสาขา, จำนวนทั้งหมด 100,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้าใช้ทรูพอยท์ 19 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Republic สาขาที่ร่วมรายการ
- ลูกค้าทรูนำบัตรประชาชน หรือบัตรทรูการ์ด แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Republic สาขาที่ร่วมรายการ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับ Food Republic สาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- ระยะเวลาการร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า