Save ฿100

@ Central FoodPark Chiangrai

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ/ เดือน
- จำกัด 300 สิทธิ/เดือน (ทั้งหมด 3,600 สิทธิตลอดแคมเปญ)
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด บัตรประชาชน หรือ แสดงบาร์โค้ดหรือรหัสจากการรับสิทธิ์ผ่านแอพ โดยใช้คะแนน 399 ทรูพอยท์ แลกรับประทานอาหาร 100 บาท โดยแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหาร
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้กับ Food Park ที่ร่วมรายการเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 


- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า