Save ฿170

@ SF Cinema

- เริ่ม 1 พ.ค.64 - 31 ธ.ค.64
- โควต้า 2,740
- 1 ทาน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน

วิธีการรับสิทธิ์ทางโทรศัพท์
- กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย รับสิทธิ์ที่ Website หรือ TrueYou Applicaion (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

 

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ TruePoint มาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสไปรับส่วนลดได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับสิทธิส่วนลด
- สินค้ามีจำนวนจำกัด
- คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564