เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ เดือน
- จำกัด 300 สิทธิ์/เดือน จำนวนทั้งหมด 8,700 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้าใช้ทรูพอยท์ 399 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC ที่จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร EATHAI
- ลูกค้าทรูนำบัตรประชาชน หรือบัตรทรูการ์ด แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิ์ผ่านเครื่อง EDC จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรรับประทานอาหาร EATHAI
- บัตรรับประทานอาหารเป็นแบบไม่แลกคืน
- บัตรศูนย์อาหารนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้