Save ฿7

@ CPN Food Park Central Pattaya

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน / 2 สิทธิ / เดือน
- จำกัด 1,000 สิทธิ / เดือน
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรทรูการ์ด / บัตรประชาชน หรือ นำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน Food Park เซ็นทรัลพัทยา
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ศูนย์อาหารใน Food Park เซ็นทรัลพัทยาเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า