รถยกจาก ทรู ลีสซิ่ง
ขนย้ายอย่างมืออาชีพและเชื่อถือได้
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ Big Bike เครื่องจักรอุตสาหกรรม
ขนย้ายได้ทั่วประเทศ

- ประกันคุ้มครองทรัพย์สินบนรถยกมูลค่า 5 ล้านบาท
- ระบบ GPS ติดตามตำแหน่ง
- กล้อง CCTV บันทึกตลอดการขนย้าย
- พนักงานขับรถได้มาตรฐาน

สำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ และสาขาภูเก็ต โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไข
- ลูกค้าสำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์ โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
- 1 รหัสส่วนลด / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
- ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
- ราคารวมค่าพนักงานขับรถ น้ำมัน ทางด่วน และประกันทรัพย์สินบนรถยก (ตามกรมธรรม์)
- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ราคาคิดเริ่มต้นจาก กรุงเทพและปริมณฑล ไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่จำกัดระยะทาง
- ถ้ามีสินค้ารับกลับจากปลายทาง คิดราคา 50% ของราคาขาไป
- จำกัดน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 7 ตัน
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ในเวลา 11.00-14.00 น. และ 22.00-04.00 น. เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ขนย้ายได้ 24 ชม.
- แต่ละเส้นทางวิ่งได้ไม่เหมือนกัน กรุณาสอบถามเวลาขนย้ายในแต่ละเส้นทางที่พนักงานขาย
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนTruePoint ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแลกรับสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
- ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้