จี้กังหันเพชร Yellow gold เพชร 9 เม็ด 0.04 กะรัต 13,900 THB

จี้กังหันเพชร Yellow gold เพชร 9 เม็ด 0.04 กะรัต มูลค่า 13,900 บาท จำนวน 1 รางวัล