ที่พัก โรงแรม Na Tree Tara จ.สมุทรสงคราม 2 วัน 1 คืน 6,500 THB

โครงการ Make My Day แจกที่พัก จ.สมุทรสงคราม โรงแรม Na Tree Tara ห้อง Villa Terrace 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 6,500 บาท