LEGO ตัวต่อเสริมทักษะ 2,400 THB

LEGO ชุดของเล่นตัวต่อเสริมทักษะ 2,400 บาท จำนวน 1 รางวัล

  • ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้
  • ช่วยฝึกสมาธิ
  • ช่วยพัฒนาด้านการจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
  • ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
  • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 1½+ ปี
  • มีจำนวนชิ้นส่วน 120 ชิ้น