หูฟัง Skullcandy Sesh True Wireless In-Ear มูลค่า 2,590 THB

ของรางวัลประวัน: หูฟัง Skullcandy Sesh True Wireless In-Ear มูลค่า 2,590 บาท จำนวน 1 รางวัล

***15-Day Challenge***
พิเศษ! ร่วมสนุก Free Gifts
ครบ 15 วันใน 1 เดือน
1,000 คนแรก รับฟรี! โค้ดคูปองแลกเครื่องดื่ม TrueCoffee มูลค่าสูงสุด 160 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก :
1 พ.ค. 2563 - 31 พ.ค. 2563

วิธีการร่วมสนุกกิจกรรม 15-Day Challenge
1. ลูกค้าคลิกร่วมสนุก หรือ Join now ที่หน้าของรางวัลประจำวันที่ Free Gifts ครบ 15 วัน ภายใน 1 เดือน (ตามรอบปฏิทิน)
2. ลูกค้า 1,000 คนแรก ที่ร่วมสนุกกิจกรรม Free Gifts ครบ 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 พ.ค. 63 รับของรางวัลโค้ดคูปองแลกเครื่องดื่ม TrueCoffee มูลค่าสูงสุด 160 บาท
3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่หน้าโน้ต Facebook TrueYou วันที่ 15 มิ.ย. 63
4. จัดส่งโค้ดของรางวัลให้กับผู้โชคดีทาง SMS

เงื่อนไขกิจกรรม 15-Day Challenge
1. ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุไว้ในระบบการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเท่านั้น
2. หากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประจำวันของ Free Gifts มีชื่ออยู่ในลำดับที่ 1 - 1,000 ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไปแทน
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
4. ผู้ร่วมสนุก สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละเดือนได้ที่หน้าโน้ต Facebook TrueYou ทุกวันที่ 15 ของเดือน
5. ของรางวัลนี้สามารถใช้ได้โดยไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการ แผนการใดๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้น ได้ตามที่ผู้สนับสนุนของรางวัล และบริษัท เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์รับรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในการเล่นทุกรูปแบบ
9. การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด และยุติ