สร้อยข้อมือทองคำ มูลค่า 6000 THB

สร้อยข้อมือทองคำ มูลค่า 6000 บาท จำนวน 1 รางวัล