หุ่นยนต์ดูดฝุ่น AUTOBOT MINI มูลค่า 3,900 THB

ตู้เย็น LG 2 ประตู ขนาด 11 นิ้ว มูลค่า 13,900 บาท