"ATM Tea Bar ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด ทรูบลู ซิ้อเครื่องดื่มมูลค่า 200 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จรับฟรี Galaxy Lemon Tea (ชามะนาวแกแล็คซี) มูลค่า 80 บาท"