ทรูพอยท์ช่วยจ่าย 100 ทรูพอยท์ แลกรับคูปองเงินสด 15 บาท

รับทันที ส่วนลด 15 บาท!!!
เพียงใช้ 100 ทรูพอยท์ รับคูปองเงินสด “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” มูลค่า 15 บาท

ใช้ได้ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” กว่า 1,000 ร้านค้า
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น

 • แลกคูปองส่วนลดง่ายๆ เพียงสแกน QR code ที่ป้าย “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” หรือแลกผ่านแอปทรูยู
 • แลกได้สูงสุด 4 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรประชาชน/ เดือ

รับสิทธิพิเศษอีกมากมายกว่า 1,000 ร้านค้าทั่วประเทศ

<< ร้านค้าที่ร่วมรายการ >>

รายละเอียดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขายคูปองเงินสด “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย”(General Cash Coupon) สำหรับลูกค้า

 1. รายการส่งเสริมการขาย “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งลูกค้าสามารถใช้คูปองเงินสด “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” กับร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
 2. คูปองเงินสด “ทรูพอยท์ช่วยจ่าย” (“คูปองเงินสด”) หมายถึง คูปองเงินสดในรูปแบบ SMS  หรือ QR Code ที่ลูกค้าใช้ทรูพอยท์แลกผ่านช่องทางการกด USSD หรือแลกรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทรูยูหรือรูปแบบอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีมูลค่า 15 บาท โดย
  • ลูกค้าทรู ใช้ 100 ทรูพอยท์ (TruePoint) แลกรับคูปองเงินสดมูลค่า 15 บาท ไม่เกิน 4 สิทธิ์ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ต่อเดือน
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  (หมดเขตแลก และใช้คูปองเงินสดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น)
 4. สิทธิ์แลกรับคูปองเงินสดมีจำนวนจำกัด โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์แลกรับคูปองเงินสดดังกล่าวได้ หากสิทธิ์ในเดือนนั้นๆ ยังไม่เต็มจำนวนเท่านั้น คูปองเงินสดนี้สามารถใช้แทนเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ที่มีสัญลักษณ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ที่บริษัทฯ แจ้งหรือประกาศไว้ตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
 5. ลูกค้าสามารถใช้คูปองเงินสดกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ซึ่งสิทธิ์การรับคูปองเงินสดยังไม่เต็มจำนวนเท่านั้น โดยก่อนที่ลูกค้าจะใช้คูปองเงินสดกับร้านค้าดังกล่าว ลูกค้าต้องสอบถามและตรวจสอบสิทธิ์การใช้คูปองเงินสดก่อนสั่งซื้อสินค้าและบริการทุกครั้ง
 6. ในกรณีที่ร้านค้าดังกล่าวรับสิทธิ์คูปองเงินสดจนเต็มจำนวนแล้ว ลูกค้าสามารถใช้คูปองเงินสดนั้นกับร้านค้าอื่นๆ ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 7. ลูกค้าต้องแสดงคูปองเงินสดกับร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายก่อนการชำระเงินทุกครั้ง
 8. ลูกค้าสามารถใช้คูปองเงินสดได้ เฉพาะสินค้าและบริการที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่แสดงบนคูปองเงินสดเท่านั้น
 9. คูปองเงินสดแต่ละใบ สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (ไม่สามารถใช้คูปองเงินสดใบเดิมซ้ำได้)
 10. คูปองเงินสดไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้
 11. เมื่อลูกค้าใช้ทรูพอยท์แลกรับคูปองเงินสดดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถแลกกลับมาเป็นทรูพอยท์ได้ทุกกรณี
 12. กรณีคูปองเงินสดสูญหาย หรือหมดอายุการใช้งาน ลูกค้าตกลงสละสิทธิ์การใช้คูปองเงินสดดังกล่าวนั้น
 13. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าผู้มีสิทธิ์ได้กระทำการทุจริต หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกคูปองเงินสดดังกล่าวทันที และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 14. บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดอื่นๆ ได้และหากมีกรณีพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติสิ้นสุด 
 15. หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม และ/หรือ ต้องการตรวจสอบสิทธิ์พิเศษเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center เบอร์โทร 1242 หรือตามช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด