QR Code Hunt ยิ่งยิง...ยิ่งได้

ยิ่งยิง ยิ่งได้..ทรูพอยท์ไปแลกของกันฟรีๆ สูงสุด 1,230 คะแนน

เมื่อกดแบนเนอร์ QR Code Hunt ในแอปทรูมันนี่และสแกนคิวอาร์ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Point & Pay รับไปเลย 1 ทรูพอยท์ฟรี รับได้ 10 พอยท์/วัน ยิงกันไม่ซ้ำร้านค้าเฉพาะผู้ใช้หมายเลขทรูมูฟ เอช ตั้งแต่ 17 ก.ค. 62 - 16 พ.ย. 62

ขั้นตอนสแกน QR Code

เงื่อนไขการรับทรูพอยท์สำหรับลูกค้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้ทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “QR Code Hunt” ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัท”)
 2. ผู้ใช้บริการต้องสแกน QR Code จากโค้ดของร้านค้า True Smart Merchant  ที่แสดงป้าย QR Code และมีสัญลักษณ์ Point&Pay ที่ได้รับอนุมัติแล้วเพื่อร่วมรายการนี้เท่านั้น โดยดำเนินการผ่านฟังก์ชั่นแคมเปญ QR Code Hunt บนแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet เพื่อรับ 1 ทรูพอยท์ต่อร้านค้า
 3. บริษัทจำกัดสิทธิในการสแกนเพื่อร่วมแคมเปญโดยผู้ใช้บริการ TrueMoney Wallet (ใน 1 หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน)  ต้องสแกน QR Code ไม่ซ้ำร้านค้าภายใน 1 เดือนปฏิทิน
 4. บริษัทจำกัดสิทธิในการสแกน QR Code ร้านค้าเพื่อรับ 1 ทรูพอยท์  สูงสุด 10 (สิบ) ร้านค้าต่อวัน
 5.  ผู้ใช้บริการที่จะได้รับทรูพอยท์ ต้องเป็นผู้ใช้บริการที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครือข่ายทรูมูฟ เอชเท่านั้น
 6. ทรูพอยท์ ที่ได้รับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ ให้กับผู้อื่นได้
 7. บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. การแจกทรูพอยท์ เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ การยกเลิกการให้ทรูพอยท์ การนำทรูพอยท์ กลับคืนและ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่าหรือสันนิษฐานได้ว่ามีการฉ้อฉลทุจริตหรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 9. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าท่านมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดงหรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนทรูพอยท์ หรือสิทธิต่างๆ ที่ได้รับไปตามที่บริษัทเห็นสมควร
 10. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1242

รายละเอียดเงื่อนไขของร้านค้าที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “QR Code Hunt” ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายท่านจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัท”)
 2. ร้านค้าที่ร่วมรายการจะต้องเป็นร้านค้า True Smart Merchant ที่ร่วมรายการและมีสัญลักษณ์ Point&Pay โดยผ่านการอนุมัติแล้วตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และต้องแสดงป้าย QR Code ของร้านค้านั้น
 3. บริษัทมีสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. บริษัทจะมอบเงิน 1 บาทเมื่อผู้ใช้บริการ TrueMoney Wallet สแกน QR โค้ดของร้านค้าผ่านฟังก์ชั่นแคมเปญ QR Code Hunt บนแอพพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ให้แก่ร้านค้าผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ด้วยการเติมเงินเข้า TrueMoney Wallet ของร้านค้าทันทีเว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุสุดวิสัย
 5. บริษัทจำกัดสิทธิในการได้รับเงิน 1 บาทจากการรับสแกน QR ร้านค้า สูงสุด 100 (ร้อย) บาทต่อบัญชี TrueMoney Wallet ต่อร้านค้าต่อวันตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 6. บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขายวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายรางวัลและรายละเอียดเงื่อนไขและ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. การแจกเงิน 1 บาทจากการรับสแกน QR Code ของร้านค้าเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้นและบริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ การยกเลิกการให้เงิน 1 บาทกลับคืนและ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่า หรือสันนิษฐานได้ว่ามีการฉ้อฉลทุจริตหรือดำเนินการใดๆอันมิชอบด้วยกฎหมาย
 8. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าร้านค้ามีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดงหรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์เช่นการได้รับสิทธ์มาโดยมิชอบหรือของรางวัลต่างๆ เป็นต้น บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมรายการของท่าน และ/หรืออายัดบัญชี TrueMoney wallet และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร เช่น ร้านค้า นำ QR Code ไปโพสบนสื่อออนไลน์ เพื่อโฆษณาหรือเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการ TrueMoney Wallet ทำการสแกน QR Code ร้านค้า โดยไม่ได้มาใช้บริการที่ร้านค้าจริง
 9. ร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 1326