TrueBlack Personal Assistance Services

บริการผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับลูกค้าคนสำคัญเช่นคุณ

Booking Service

บริการประสานงานตรวจสอบ และรับจองบริการภายในประเทศโดยไม่คิดค่าบริการ อาทิ ร้านอาหาร, ที่พัก-โรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน, รถเช่า , สนามกอล์ฟสั่งดอกไม้
หมายเหตุ: บริการต่างประเทศ ให้บริการเฉพาะค้นหาข้อมูลและแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือ website ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

Recommendation บริการแนะนำสิทธิพิเศษจากทรูยู

แนะนำโปรโมชั่นร้านค้าที่ร่วมรายการโดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งอิ่มกับทรู ช้อปกับทรู เพลินกับทรู พิเศษกับทรู ตลอดจนการรับสิทธิ์ TruePoint และ TrueBonus

SMS Reminde บริการ แจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ

บริการแจ้งเตือนนัดหมายสำคัญฟรี ด้วยการส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนตามกำหนดเวลาที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์เพื่อใช้บริการ สามารถสำรองการบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถขอรับบริการกำหนดเตือนนัดหมายได้ล่วงหน้าได้ 1 ชั่วโมง ถึง 3 วัน ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริการนัดหมายสำคัญที่สามารถใช้บริการได้ อาทิ

- เตือนนัดหมายแพทย์: ตรวจสุขภาพประจำปี, หมอฟัน, ฉีดวัคซีน
- เตือนวันสำคัญ: วันเกิด. วันครบรอบแต่งงาน
- เตือนนัดหมายช่าง: ตรวจสภาพรถ, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง, ต่อ พรบ/ภาษีรถยนต์
- นัดหมายอื่นๆ: ยื่นภาษี, ต่อประกันชีวิต, ชำระค่าบริการ

 

Emergency

บริการ ช่วยเหลือภายในบ้าน:
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ทำให้เกิดข้อขัดข้องหรือเกิดการชำรุดเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ อาทิ เครื่องปรับอากาศ, ระบบประปา, ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน, ตู้เย็นหรือเครื่องแช่แข็ง และเครื่องทำน้ำร้อน, กุญแจที่พักสูญหายไม่สามารถเข้าที่พักอาศัยได้, สัตว์ดุร้ายที่ไม่พึงประสงค์เข้าที่พักอาศัย เช่น งู ต่อ แตน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน สามารถพิจารณาให้บริการได้ตามความเร่งรีบและสาเหตุของปัญหา:
ให้คำปรึกษาทางเทคนิคร่วมกับเจ้าหน้าที่ call center ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการส่งช่างเทคนิค และ/หรือรถยก:
ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน สามารถใช้บริการได้ทั้งกรณีรถยนต์ 4 ล้อ และรถจักรยานยนต์หรือส่งช่างเทคนิคนอกสถานที่ และหรือบริการยก/ลากจูง เพื่อบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง*[ยกเว้นบริการกรณีรถลูกค้าประสบอุบัติเหตุ] ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ 2 ครั้ง/ปี

 

หมายเหตุ: บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง เช่น

- กรณีแบตเตอรี่หมด บริการจั๊มแบตเตอรี่ หากพบแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ จะประสานงานเพื่อการ เปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าแบตเตอรี่
- กรณียางรั่ว บริการเปลี่ยนยางอะไหล่ เพื่อให้ลูกค้า สามารถขับรถได้อย่างต่อเนื่อง กรณีไม่มียางอะไหล่ จะนำยางไปปะและใส่ยางกลับ เพื่อ ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนต่อได้ โดยลูกค้ารับผิดชอบค่าปะยาง
- กรณีล็อครถโดยไม่ตั้งใจ ประสานงานำกุญแจสำรองมาให้ ณ จุดเกิดเหตุ ภายใน ระยะทาง 25 กม. กรณีที่เกินกว่า 25 กม. คิดค่าบริการกม.ละ 25 บาท กรณีที่ต้องการใช้ช่างกุญแจ ที่มีความชำนาญเพื่อหาวิธีการเข้าไปในรถต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับช่างกุญแจ
- กรณีเกิดเหตุน้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ จัดส่งน้ามัน 1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 5 ลิตรให้ฟรี เพื่อให้ลูกค้าสามารถขับเคลื่อนไปยังสถานีน้ำมันที่ใกล้ที่สุดได้ ครั้งต่อไปฟรีค่าประสานงาน ลูกค้ารับผิดชอบค่าน้ามัน

 

รวมการบริการต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ

- บริการยก/ลากรถไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตร กม.ถัดไป คิด กม. ละ 25 บาท โดยค่าบริการสำหรับ กม.ที่เพิ่มขึ้นลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ
- บริการการยก/ลากรถระยะทางไกล (เกินกว่า 50 กม.) ทางศูนย์บริการจะแจ้งราคาเหมาจ่ายกับ ลูกค้า โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน
- บริการรถทดแทน : ในกรณีที่รถยนต์ของลูกค้าต้องถูกยกลากจากที่เกิดเหตุ สามารถประสานงานจัดหารถทดแทนให้แก่ลูกค้า (ในกรณีที่ต้องการ) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่บริษัทรถเช่ากำหนด
- เมื่อมีการลาก หรือยกรถ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าผ่านทางต่างๆ เช่น สะพาน หรือค่าแพขนานยนต์
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกับรถที่ประสบอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ
- หากการให้บริการ ณ สถานที่ให้บริการ มีการใช้พนักงานมากกว่า 2 คน หรือใช้รถบริการมากกว่า 2 คัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง
Messenger Service บริการ รับ/ส่งเอกสารสำคัญ (เฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร / ปริมณฑล)

บริการรับ-ส่งเอกสาร หรือสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม โดยไม่คิดค่าบริการ สามารถสำรองการบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด

- ให้บริการเฉพาะภายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) เท่านั้น
- บริการรับส่งทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
- สามารถขอรับบริการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
- สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อ 1 เดือน (ตามรอบปฎิทิน) (จำกัดสิทธิ 30 ท่าน/เดือน) การนับจำนวนการใช้สิทธิ์จะนับจากวันที่มีการรับ-ส่งเอกสารเป็นหลัก สามารถขอรับบริการการจัดส่งได้ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น (สูงสุด 2 จุด) สำรองบริการก่อนได้สิทธิ์ก่อน
- จำกัดระยะเวลาในการรอรับเอกสาร หรือสินค้า ไม่เกินจุดละ 15 นาที
-

หากพบว่าเอกสาร หรือสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบเท่าจำนวนที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบภายใน 24 ชม. นับตั้งแต่เอกสารหรือสินค้าถึงจุดปลายทาง

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าที่ให้บริการรับ หรือส่ง ตลอดจนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ หรือส่งเอกสาร และ/หรือสินค้าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เอกสาร และ/หรือสินค้าที่มีน้ำหนักรวมกันไม่เกินกว่า 20 (ยี่สิบ) กิโลกรัม หรือ เป็นขนาดที่ขนส่งได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์, เอกสาร และ/หรือสินค้าที่สามารถแตก หัก หรือยับได้ หรือสินค้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ, สินค้ามีคมที่ไม่มีเครื่องห่อหุ้ม หรือเครื่องป้องกัน, สิ่งมีชีวิต, วัตถุอันตราย วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้, เอกสาร และ/หรือสินค้าที่ลามก อนาจาร หรือมีถ้อยคำ หรือลวดลายปรากฏที่ไม่เหมาะสม, เอกสาร และ/หรือสินค้าปลอมแปลง ลอกเลียน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา, เงินสด

 

บริการ รถเช่า: รถมินิโค้ช พร้อมคนขับจาก ทรู ลีสซิ่ง

- ทรูยูมอบสิทธิส่วนลดพิเศษ 25% ให้ลูกค้า 1 ครั้งตลอดแคมเปญ [15 ก.พ. 63 – 31 ธ.ค. 63]
- สามารถใช้ได้ทุกแพ็คเกจ ยกเว้น Half Day และ Airport Transfer
ราคาแพ็คเกจรวมค่าน้ำมัน / คนขับ / ทางด่วน / เครื่องดื่ม / WiFi เรียบร้อยแล้ว
มีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง, สำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ และสาขาภูเก็ต
- ลูกค้าต้องขอรับบริการล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- หากผู้เช่าประสงค์จะทำการยกเลิกการเช่ารถหลังจากยืนยันและชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถคืนเงินในทุกกรณี แต่สามารถแจ้งให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้

 

Airport Golf Cart

- สำรองบริการรถกอล์ฟรับส่งภายอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศในสนามบินสุวรรณภูมิโดยรับจากประตูเครื่องที่เชื่อมต่อกับอาคาร มาถึงจุดตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท สุวรรณภูมิ เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า A Plus Class ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- สามารถใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน (ตามรอบปฎิทิน)
- จำกัดสิทธิ์ 40 สิทธิ์ต่อเดือน (ใช้บริการก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
- สำรองบริการล่วงหน้า 3 วัน ขึ้นไป แต่จะไม่สามารถจองใช้บริการล่วงหน้าเกินมากไปกว่า 60 วัน
- 1 สิทธิ์ จะใช้บริการรถกอล์ฟได้ 1 คัน สามารถให้บริการสำหรับผู้โดยสารได้ 3 ท่าน

หากกรณี ลูกค้าเดินทางกลับด้วยเที่ยวบิน ที่ไม่จอดเทียบงวงเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารขาเข้า (เครื่องลงที่ลานจอด และมีบริการรถ Shuttle bus ไปรับมาส่งที่อาคาร) หรือ เครื่องลงจอดเทียบ Gate D4, D5 และ D6 (ใกล้กับ ต.ม. หรือจุดตรวจคนเข้าเมือง) ทรูยู จะพิจารณาคืนสิทธิให้ลูกค้าต่อไป