02 June 2021


Free Gifts ประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2564

Xiaomi Mi Band 5 1,190 บาท หรือรับฟรีเครื่องดื่ม Au Bon Pain 130 บาท จำนวน 41 รางวัล ผู้โชคดีสามารถรักษาสิทธิ์ โดยเข้าไปยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirm


1.รางวัล Xiaomi Mi Band 5 มูลค่า 1,190 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

คุณ สุรศักดิ์ ป้องทรัพย์

 

2.รางวัลโค้ดรับฟรีเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น Au Bon Pain ขนาด M ที่ร่วมรายการ จำนวน 1 แก้ว มูลค่า 130 บาท จำนวน 40 รางวัล


คุณ เจ้าของหมายเลข 0858959XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0830340XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0867442XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0641296XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0918198XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0881460XXX
คุณ เจ้าของอีเมล outidkoXXX@yahoo.com
คุณ เจ้าของหมายเลข 0640699XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0846557XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0956402XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0960636XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0638456XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0942424XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0972515XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0972389XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0936892XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0867059XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0867941XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0802033XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0961369XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0864130XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0859687XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0891574XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0929945XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0996191XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0865116XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0647869XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0944757XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0879645XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0865499XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0639933XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0971540XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0876813XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0972121XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0970899XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0866839XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0840225XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0824935XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0891230XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0956563XXX


หมายเหตุ สำหรับโค้ดรับฟรี รางวัลจะส่งทาง SMS หรืออีเมล วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด หากลูกค้าไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดทางอีเมล

 

ทาง Google และ Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมนี้