04 June 2021


Free Gifts ประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2564

เครื่องดูดฝุ่น กำจัดไรฝุ่น Xiaomi 3,990 บาท หรือรับฟรีเครื่องดื่ม Au Bon Pain 130 บาท จำนวน 41 รางวัล ผู้โชคดีสามารถรักษาสิทธิ์ โดยเข้าไปยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirm

1.รางวัล เครื่องดูดฝุ่น กำจัดไรฝุ่น Xiaomi มูลค่า 3,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

 

คุณ รสสุคนธ์ โห้แพร

 

 

2.รางวัล โค้ดรับฟรีเครื่องดื่มร้อนหรือเย็น Au Bon Pain ขนาด M ที่ร่วมรายการ จำนวน 1 แก้ว มูลค่า 130 บาท จำนวน 40 รางวัล

 

คุณ เจ้าของหมายเลข 0839402XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0849979XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0850629XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0802249XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0830910XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0970729XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0885528XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0945895XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0941100XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0899522XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0950743XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0891250XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0970929XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0940239XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0959526XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0909802XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0855511XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0957764XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0982839XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0817933XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0891186XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0838397XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0990892XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0886875XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0956396XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0820311XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0858371XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0829716XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0834775XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0962152XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0839935XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0832777XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0900982XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0839954XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0954495XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0842195XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0917396XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0909207XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0909274XXX
คุณ เจ้าของหมายเลข 0917250XXX


หมายเหตุ สำหรับโค้ดรับฟรี รางวัลจะส่งทาง SMS หรืออีเมล วันที่ 9 มิถุนายน 2564

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด หากลูกค้าไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดทางอีเมล

 

ทาง Google และ Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมนี้