คลังความสุข ช้อป ชิม ชิล เอาใจนักเรียน นักศึกษา

 คลังความสุขใกล้ม. นิสิตนักศึกษา จุใจอิ่ม ช้อป เพลิน จัดมาให้ครบทั่วไทย 

 

👉อิ่มแบรนด์ดัง

👉ช้อปแบรนด์ปัง

👉นัดเพื่อนติว Co-working space ใกล้มหาลัย

👉ชิลหลังเลิกเรียน ร้านอาหาร คาเฟ่ใกล้ ม.

 

 คลังความสุขใกล้ม. นิสิตนักศึกษา จุใจอิ่ม ช้อป เพลิน จัดมาให้ครบทั่วไทย 

 

👉อิ่มแบรนด์ดัง

👉ช้อปแบรนด์ปัง

👉นัดเพื่อนติว Co-working space ใกล้มหาลัย

👉ชิลหลังเลิกเรียน ร้านอาหาร คาเฟ่ใกล้ ม.

 

อิ่มแบรนด์ดัง

ช้อปแบรนด์ดัง

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น"ร้านหนังสือในดวงใจ ของ คนไทยทั้งประเทศไทย" ผู้นำความครบถ้วนหลากหลาย หนังสือภาษาไทย - ต่างประเทศ และสื่อการศึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นกลางทั้งลูกค้า และสำนักพิมพ์ ดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยงตัวเอง และ ดำเนินงานคล้าย ระบบธุรกิจเอกชน ที่มิได้แสวงหากำไรสูงสุด แต่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบาย แน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัย ใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น"ร้านหนังสือในดวงใจ ของ คนไทยทั้งประเทศไทย" ผู้นำความครบถ้วนหลากหลาย หนังสือภาษาไทย - ต่างประเทศ และสื่อการศึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นกลางทั้งลูกค้า และสำนักพิมพ์ ดำเนินกิจการในรูปวิสาหกิจที่ต้องเลี้ยงตัวเอง และ ดำเนินงานคล้าย ระบบธุรกิจเอกชน ที่มิได้แสวงหากำไรสูงสุด แต่เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อยู่ในฐานะเป็นหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย ที่มีนโยบาย แน่วแน่ในการสร้างคนไทยให้มีคุณภาพ มีนิสัย ใฝ่รู้ รักการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูล และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและบ้านเมือง

รวมร้านสุดชิลล์ ชวนแก๊งมานั่งทำงาน

ร้านอิ่มอร่อย หลังเลิกเรียน