เที่ยวอีสาน ม่วนซื่นนำกัน ลดสูงสุด 50%

เที่ยวอีสาน ม่วนซื่นนำกัน

ลูกค้าทรู ลดสูงสุด 50% 

ร้านเด็ด ร้านดัง โรงแรม และที่ท่องเที่ยวประจำภาคอีสาน

 

เที่ยวอีสาน ม่วนซื่นนำกัน

ลูกค้าทรู ลดสูงสุด 50% 

ร้านเด็ด ร้านดัง โรงแรม และที่ท่องเที่ยวประจำภาคอีสาน

 

เที่ยว Tips

ม่วนโคราช

บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ (สาขาวัดพระนารายณ์)

ที่สุดของสเต็กฟิวชั่นเมืองโคราช ที่ใครได้ทานก็ต้องติดใจแล้วอยากบอกต่อความอร่อย บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 จุดเริ่มต้นของกิจการ เริ่มจากแนวคิดของการต้องการสร้างร้านอาหารดีๆ ให้คนในเมืองโคราชได้มีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งต้องการนำอาหารสไตล์ตะวันตกปรับให้ถูกปากคนไทยมากขึ้น จากความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับความสามารถในการทำอาหารจึงออกมาเป็นร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลายถูกใจลูกค้า และยังวางคอนเซ็ปให้ร้านมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยความเป็นไทยที่ผสมกับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างกลมกล่อมลงตัว โดยที่มาของชื่อ บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ นั้นมาจากสรรพนามที่เรียกชื่อของท่านท้าวสุรนารี หรือที่คนโคราชเรียกกันว่า “ย่าโม” ซึ่งท่าน คือ วีรชนของคนโคราช เป็นแรงบันดาลใจให้ชื่อ “บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์” หมายถึง บ้านของย่าโม ซึ่งหมายถึง โคราช นั่นเอง คือร้านเรามีจุดเริ่มต้นที่ โคราช หรือ "จังหวัดนครราชสีมา"

บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ (สาขาหนองไผ่)

ที่สุดของสเต็กฟิวชั่นเมืองโคราช ที่ใครได้ทานก็ต้องติดใจแล้วอยากบอกต่อความอร่อย บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 จุดเริ่มต้นของกิจการ เริ่มจากแนวคิดของการต้องการสร้างร้านอาหารดีๆ ให้คนในเมืองโคราชได้มีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งต้องการนำอาหารสไตล์ตะวันตกปรับให้ถูกปากคนไทยมากขึ้น จากความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับความสามารถในการทำอาหารจึงออกมาเป็นร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลายถูกใจลูกค้า และยังวางคอนเซ็ปให้ร้านมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยความเป็นไทยที่ผสมกับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างกลมกล่อมลงตัว โดยที่มาของชื่อ บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ นั้นมาจากสรรพนามที่เรียกชื่อของท่านท้าวสุรนารี หรือที่คนโคราชเรียกกันว่า “ย่าโม” ซึ่งท่าน คือ วีรชนของคนโคราช เป็นแรงบันดาลใจให้ชื่อ “บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์” หมายถึง บ้านของย่าโม ซึ่งหมายถึง โคราช นั่นเอง คือร้านเรามีจุดเริ่มต้นที่ โคราช หรือ "จังหวัดนครราชสีมา"

บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ (สาขาวัดพระนารายณ์)

ที่สุดของสเต็กฟิวชั่นเมืองโคราช ที่ใครได้ทานก็ต้องติดใจแล้วอยากบอกต่อความอร่อย บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 จุดเริ่มต้นของกิจการ เริ่มจากแนวคิดของการต้องการสร้างร้านอาหารดีๆ ให้คนในเมืองโคราชได้มีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งต้องการนำอาหารสไตล์ตะวันตกปรับให้ถูกปากคนไทยมากขึ้น จากความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับความสามารถในการทำอาหารจึงออกมาเป็นร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลายถูกใจลูกค้า และยังวางคอนเซ็ปให้ร้านมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยความเป็นไทยที่ผสมกับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างกลมกล่อมลงตัว โดยที่มาของชื่อ บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ นั้นมาจากสรรพนามที่เรียกชื่อของท่านท้าวสุรนารี หรือที่คนโคราชเรียกกันว่า “ย่าโม” ซึ่งท่าน คือ วีรชนของคนโคราช เป็นแรงบันดาลใจให้ชื่อ “บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์” หมายถึง บ้านของย่าโม ซึ่งหมายถึง โคราช นั่นเอง คือร้านเรามีจุดเริ่มต้นที่ โคราช หรือ "จังหวัดนครราชสีมา"

บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ (สาขาหนองไผ่)

ที่สุดของสเต็กฟิวชั่นเมืองโคราช ที่ใครได้ทานก็ต้องติดใจแล้วอยากบอกต่อความอร่อย บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 จุดเริ่มต้นของกิจการ เริ่มจากแนวคิดของการต้องการสร้างร้านอาหารดีๆ ให้คนในเมืองโคราชได้มีทางเลือกมากขึ้น ซึ่งต้องการนำอาหารสไตล์ตะวันตกปรับให้ถูกปากคนไทยมากขึ้น จากความคิดสร้างสรรค์ผนวกกับความสามารถในการทำอาหารจึงออกมาเป็นร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลายถูกใจลูกค้า และยังวางคอนเซ็ปให้ร้านมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยความเป็นไทยที่ผสมกับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างกลมกล่อมลงตัว โดยที่มาของชื่อ บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์ นั้นมาจากสรรพนามที่เรียกชื่อของท่านท้าวสุรนารี หรือที่คนโคราชเรียกกันว่า “ย่าโม” ซึ่งท่าน คือ วีรชนของคนโคราช เป็นแรงบันดาลใจให้ชื่อ “บ้านย่า สเต็ก เฮ้าส์” หมายถึง บ้านของย่าโม ซึ่งหมายถึง โคราช นั่นเอง คือร้านเรามีจุดเริ่มต้นที่ โคราช หรือ "จังหวัดนครราชสีมา"

ม่วนขอนแก่น

ม่วนบุรีรัมย์

ม่วนอุดรธานี

ม่วนอุบลราชธานี