ไลฟ์สไตล์ใหม่ของวัยดิจิทัล สุขแลกได้ที่ตู้ Vending Machine

แค่มีทรูพอยท์ก็คุ้ม

สามารถแลกทรูพอยท์เป็นเครื่องดื่มสุดสดชื่น หรือ Gadget ล้ำๆ

ที่ตู้ Vending Machine ทั่วประเทศไทย

แค่มีทรูพอยท์ก็คุ้ม

สามารถแลกทรูพอยท์เป็นเครื่องดื่มสุดสดชื่น หรือ Gadget ล้ำๆ

ที่ตู้ Vending Machine ทั่วประเทศไทย

รวมความคุ้มที่ตู้ Vending Machine