สิทธิประโยชน์จาก ชาบู ชาบู นางใน(จ.สาขารัชดา-เหม่งจ๋าย)