ข้อมูลร้าน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ข้อมูลร้าน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

112 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600