• ลูกค้าทรูมูฟ เอช (ระบบเติมเงิน) ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับเน็ตไม่อั้น 1 ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 100 Mbps ที่ตู้เติมสบายพลัส

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช (ระบบเติมเงิน) ใช้ 19 ทรูพอยท์ แลกรับเน็ตไม่อั้น 1 ชั่วโมง ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
  *เฉพาะการแลกรับสิทธิ์ที่ตู้เติมสบายพลัสทั่วประเทศเท่านั้น

  เงื่อนไข
  - แพ็กเกจเสริมเน็ตไม่อั้น (ความเร็วสูงสุด 100 Mbps) 1ชั่วโมง ใช้จำนวน ทรูพอยท์ 19 คะแนน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งานที่ความเร็วสูงสุด 100 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อต้องทำการสมัครใหม่ผ่านช่องทางตู้เติมเงิน เติมสบายพลัส ภายหลังจากแพ็กเกจเสริมดังกล่าวหมดอายุ
  - สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  - เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่รับสิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริมนี้ได้จะต้องเป็นเลขหมายที่จดทะเบียนภายใต้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเท่านั้น
  - บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
  - แพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูล
  เพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemoveh.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่ http://www3.truecorp.co.th/phonefirst หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย