• ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้ทรูพอยท์ แลกรับเงินเข้า TrueMoney Wallet

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้ทรูพอยท์ แลกรับเงินเข้า TrueMoney Wallet

  10 ทรูพอยท์ แลกรับเงิน 1 บาท
  50 ทรูพอยท์ แลกรับเงิน 5 บาท
  100 ทรูพอยท์ แลกรับเงิน 10 บาท
  300 ทรูพอยท์ แลกรับเงิน 30 บาท
  500 ทรูพอยท์ แลกรับเงิน 50 บาท

  วิธีการรับสิทธิ์
  รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง USSD เท่านั้น กด *878*55# โทรออก (ไม่มีค่าใช้จ่าย)


  เงื่อนไข
  - กดรับสิทธิ์ได้จำนวนคะแนนละ 1 ครั้ง/ เดือน/ หมายเลขบัตรประชาชน
  - สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
  - สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ Log in ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟ เอช เท่านั้น
  - ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทรูที่มีบัญชีผู้ใช้ TrueMoney Wallet ซึ่งลงทะเบียนหมายเลขเครือข่ายทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยเงินจากการแลกรับสิทธิ์จะถูกเติมเข้าบัญชี TrueMoney Wallet หมายเลขเดียวกันกับหมายเลขที่ Log in กดรับสิทธิ์
  - ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีลูกค้ามีปัญหาสอบถามได้ที่ TrueYou Call Center โทร. 1242
  - เงินใน TrueMoney Wallet ไม่มีวันหมดอายุ แต่หากเงินใน TrueMoney Wallet ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 6 เดือน จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี โดยตัดเงินจากเงินใน TrueMoney Wallet ของผู้ใช้บริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) จากผู้ใช้บริการ รวมทั้งดําเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  - เงินใน TrueMoney Wallet สามารถนำไปชำระค่าสินค้าและ/ หรือบริการของร้านค้าที่มีการทำสัญญาเป็นร้านค้าสมาชิกที่รับชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet
  - กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรมหรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชี TrueMoney Wallet และเรียกคืนคะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร