• ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลก Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

  เงื่อนไข
  - 1 สิทธิ์ / บัตรประชาชน / เดือน
  - จำกัด 15,000 ตลอดแคมเปญ
  - ลูกค้าทรูสามารถกดแลก 199 ทรูพอยท์ ผ่านช่องทาง TrueYou Application และ TrueID Application เท่านั้น
  - Starbucks e-Coupon 1 ใบ สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น (1รหัส/1สิทธิ์)
  - กรุณาแสดง Starbucks e-Coupon เพื่อใช้แทนเงินสดก่อนชำระเงินที่แคชเชียร์ร้านสตาร์บัคทุกครั้ง โดยสามารถใช้ได้แทนเงินสด ณ Starbucks Thailand ได้ทุกสาขา
  - Starbucks e-Coupon สามารถใช้ซื้อสินค้าทุกประเภทในร้าน Starbucks Thailand ยกเว้นการเติมเงินใส่บัตรสตาร์บัค และจะรับสิทธิประโยชน์ของ My Starbucks RewardTM จากการใช้ Starbucks E-Coupon
  - Starbucks e-Coupon จะต้องเท่ากับยอดซื้อของลูกค้าต้องเท่ากับ หรือ มากกว่ามูลค่าของคูปองเงินสดที่ได้รับ ไม่สามารถทอนเมื่อซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่นและไม่สามารถเติมเงินในบัตรสตาร์บัคการ์ดหรือเพิ่มเติมยอดเงินสดใน e-coupon ได้
  - ลูกค้าสามารถนำ Starbucks e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัค โดยต้องสแกนโค้ดจริงจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
  ไม่สามารถใช้สิทธิ์หากเป็นการทำสำเนาหรือการแคปเจอร์หน้าจอ
  - คะแนนทรูพอยท์จะถูกตัดโดยอัตโนมัติทันที เมื่อทำรายการสำเร็จ หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์สำเร็จแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนทรูพ้อยท์ทุกกรณี
  - ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยให้ในทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น หมดเขตใช้ Starbucks e-Coupon ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้