• ใช้ 100 ทรูพอยท์ แลกรับบัตรศูนย์อาหาร CPN foodwOrld มูลค่า 100 บาท (เฉพาะวันพุธสุดท้ายของเดือน)

  สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น ได้แก่
  วันที่ 26 ธ.ค.61
  วันที่ 30 ม.ค. 62
  วันที่ 27 ก.พ. 62
  วันที่ 27 มี.ค. 62
  วันที่ 24 เม.ย 62
  วันที่ 29 พ.ค. 62
  วันที่ 26 มิ.ย. 62
  วันที่ 31 ก.ค. 62
  วันที่ 28 ส.ค. 62
  วันที่ 25 ก.ย. 62
  วันที่ 30 ต.ค. 62
  วันที่ 27 พ.ย. 62
  วันที่ 25 ธ.ค. 62
  วันที่ 29 ม.ค. 63
  วันที่ 26 ก.พ. 63
  วันที่ 25 มี.ค. 63
  วันที่ 29 เม.ย. 63
  วันที่ 27 พ.ค. 63
  วันที่ 24 มิ.ย. 63
  วันที่ 29 ก.ค.63

  เงื่อนไข
  - 1 สิทธิ์/ ท่าน / วัน
  - จำกัด 300 สิทธิ์/วัน 
  - ลูกค้าแสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ผ่านแอป หรือ แสดงบัตรประชาชน/บัตรทรูการ์ด ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรศูนย์อาหารใน CPN foodwOrld
  - บัตรศูนย์อาหารแบบไม่แลกคืน บัตรมีอายุวันต่อวัน
  - บัตรศูนย์อาหารนี้สามารถใช้ได้กับ foodwOrld at centralwOrld เท่านั้น
  - บัตรศูนย์อาหารนี้ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีบัตรกำนัลเงินสดชำรุด ฉีกขาด หรือ สูญหาย
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้