• ลุ้นรับ 1,000 ทรูพอยท์ เพียงถ่ายรูปร่วมกับบูธทรูภายในงาน พร้อมเล่าความประทับใจและโพสต์ลง Facebook
  TruePoint

  ลุ้นรับ 1,000 ทรูพอยท์ เพียงถ่ายรูปร่วมกับบูธทรูภายในงาน พร้อมเล่าความประทับใจและโพสต์ลง Facebook

  ใช้ได้ถึง 12 Jan 2020

  พิเศษ! สำหรับลูกค้าทรูลุ้นรับ 1,000 ทรูพอยท์ เพียงถ่ายรูปร่วมกับบูธทรูภายในงาน King Power Winter Village ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 - 12 มกราคม 2563 พร้อมเล่าความประทับใจ โพสต์ลง Facebook ของตนเองและติดแฮชแท็ก #Trueyou#CelebrateTogether

  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม
  รอบที่ 1 : เริ่มวันที่ 8 พฤศจิกายน 2662 - 30 พฤศจิกายน 2662
  รอบที่ 2 : เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563

  รางวัล : True Point 1,000 คะแนน จำนวน 15 รางวัล / รอบ, ทั้งหมด 2 รอบ รวม 30 รางวัล มูลค่า 30,000 คะแนน

  ทีมงานทรูยูจะคัดเลือกผู้โชคดี จากโพสต์ที่ถูกใจมากที่สุด จำนวน 15 คนต่อรอบ (ทั้งหมด 2 รอบ)

  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
  รอบที่ 1 : วันที่ 4 ธันวาคม 2562
  รอบที่ 2 : วันที่ 14 มกราคม 2562

  ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัลที่ Face Book True You  และกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, บัตรประชาชน,เบอร์ติดต่อ และ True ID
  รอบที่ 1 : ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
  รอบที่ 2 : ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

  ลูกค้าจะได้รับคะแนน
  รอบที่ 1 : ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
  รอบที่ 2 : ในวันที่ 25 มกราคม 2563

  เงื่อนไข
  - เฉพาะลูกค้าทรูเท่านั้น
  - จำกัด 30 สิทธิ์ตลอดโครงการ (10 สิทธิ์ / เดือน)
  - สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ โพสต์ใน Facebook ของตนเองพร้อมรูปถ่ายร่วมกับบูธ True You และบอกเล่าความประทับใจภายในงาน ใส่แฮชแท็ก #Trueyou#CelebrateTogether
  - ผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตรงตามบัตรประชาชน (กรณีผู้โชคดีที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีเอกสารรับรองมายืนยันในการรับรางวัล)
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - รางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องใช้ Account ที่มีตัวตนจริงใน Facebook ซึ่งตรวจสอบได้
  - ผู้เข้าร่วมโพสต์กิจกรรมจะต้องตั้งค่า Public (สาธารณะ) เพื่อให้ทีมงานสามารถตรวจสอบได้ (หากไม่เปิดเป็นแบบสาธารณะ ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรม)
  - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพที่นำมาโพสต์ ต้องไม่นำรูปภาพของผู้อื่นมาร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับรูปภาพนั้น ๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว โดยทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดในความเสียหาย หรือการเรียกร้องใด ๆ จากเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงทั้งสิ้น
  - ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว หากพบการเจตนาทุจริต หรือทำผิดกติกาข้อหนึ่งข้อใด ทางบริษัทฯขอตัดสิทธิ์การรับของรางวัล และการร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไปทันที
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด