• ประหยัด ฿657.00

  ที่ VCOURSE

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 30% เมื่อสมัครคอร์สเรียนออนไลน์ VCOURSE : Procreate Basic-Pro ราคาพิเศษเพียง 1533 บาท จากปกติ 2190 บาท

  คลิก https://bit.ly/3CnlnoD 
  ลูกค้ากดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 65 แต่สามารถใช้โค้ดส่วนลด ได้ถึง 15 มกราคม 2566 เท่านั้น

  การใช้ Code ส่วนลดบน VCOURSE
  1. เข้าสู่หน้าคอร์ส ที่ต้องการ และ คลิก Buy now
  2. กด Login (หากยังไม่เคยเป็นสมาชิก สามารถ Login ด้วย Google
  3. ระบบพาไปหน้าสั่งซื้อคอร์ส
  4. กรอก Code ที่ได้รับ ที่ช่อง Discount code และคลิก Redeem
  5. ตรวจสอบส่วนลด ที่ Payment summary หากถูกต้อง กด Place order
  6. ระบบแสดงหน้าจอ การซื้อแพ็กเกจสำเร็จ

  บริการสื่อการเรียนออนไลน์ VCOURSE นี้ เป็นบริการของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับผู้ใช้บริการซึ่งลงทะเบียนสำเร็จผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้
  1. สื่อการเรียนออนไลน์ VCOURSE ที่ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้นั้น เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ และ/หรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของ หรือบุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
  2. บริการนี้มีไว้สำหรับรับชมส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถนำไปเผยแพร่ หรือเปิดเผยต่อสาธารณะได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
  3. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมสื่อการเรียนออนไลน์ VCOURSE ผ่านเว็บไซต์ https://vcourse.ai/ ซึ่งสามารถลงทะเบียนและเข้าเรียนได้ทันทีสำหรับคอร์สฟรี และสามารถซื้อคอร์สต่าง ๆ เพิ่มเติมตามราคาที่ปรากฏบนเว็บไซต์
  4. ราคาคอร์สต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมถึงค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับชม หรือค่าบริการอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม
  5. สื่อการเรียนออนไลน์ VCOURSE มีอายุการใช้งานที่แตกต่างกัน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบได้จากรายละเอียดคอร์สที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ในกรณีที่คอร์สหมดอายุ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้ารับชมได้ หากผู้ใช้บริการต้องการเข้าชมต่อเนื่อง ต้องชำระค่าคอร์สใหม่เท่านั้น
  6. สำหรับคอร์สที่จะต้องมีการชำระเงินเพื่อรับชม อายุการใช้งานของแต่ละคอร์สจะเริ่มนับตั้งแต่มีการชำระค่าคอร์สเสร็จสิ้น
  7. เมื่อชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบริการหรือโอนสิทธิการใช้บริการไปยังบุคคลอื่นได้
  8. การยกเลิกคำสั่งซื้อ
  8.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงินเสร็จสิ้น
  8.2 หากมีการเริ่มเรียนในคอร์สใด ๆ ที่อยู่ในคำสั่งซื้อไปแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อน้้นได้
  8.3 การขอยกเลิกคำสั่งซื้อ จะเป็นการยกเลิกทุกรายการในคำสั่งซื้อนั้น ๆ
  8.4 เมื่อการยกเลิกคำสั่งซื้อสำเร็จ ผู้ใช้บริการจะได้รับการคืนเงินภายใน 15 วัน
  8.5 กรณีที่มีการสิทธิประโยชน์หรือส่วนลดใด ๆ ในคำสั่งซื้อ ซึ่งได้ยกเลิกแล้ว ผู้ใช้บริการาจะไม่สามารถนำสิทธิประโยชน์หรือส่วนลดนั้นกลับมาใช้ได้อีก
  9. วิธีการยกเลิกคำสั่งซื้อ
  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทางศูนย์บริการลูกค้า Line @VCOURSE โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้
  9.1 อีเมล์ที่สมัครบริการ
  9.2 เลขที่คำสั่งซื้อ
  9.3 สาเหตุในการยกเลิกคำสั่งซื้อ
  10. บริษัทฯ เป็นเพียงเจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของ หรือบุคคลใดตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น มิได้เป็นผู้รับรองความถูกต้องของเนื้อหาแต่อย่างใด
  11. บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  12. หาบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการนำบริการไปใช้โดยไม่สุจริต ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือนำบริการไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่บริษัทฯ หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทฯมีสิทธิระงับการใช้บริการได้ทันที
  13. พบปัญหาการเข้าชมสื่อการเรียนออนไลน์ VCOURSE หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 064-132-2929 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.) หรือ Line @VCOURSE