•  

  ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด ทรูบลู ทรูกรีน
  ใช้ทรูพอยท์ 59 คะแนน
  ซื้อ Popcorn M จ่ายเพียง 29.- (ขนาด 46 ออนซ์)
  หากพบปัญหาในการรับสิทธิ์ กรุณาติดต่อ 1242
  โค้ดมีอายุการใช้งาน 30 นาที หลังกดยืนยันรับสิทธิ์ หากไม่ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ทาง บริษัทฯ จะไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
   
   
   
   
   
   
  เงื่อนไข
  1. ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับชุด Popcorn M ขนาด 46 ออนซ์ ที่SF Cinema (ที่ร่วมรายการ)
  2. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำไปใช้ภายในระยะเวลา ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนในทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  5. สิทธิพิเศษนี้สำหรับ ลูกค้าทรูแบล็ค, ทรูเรด, ทรูบลู และทรูกรีน เท่านั้น
  6. สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
  7. 1 ท่าน /1 สิทธิ์ /1 เดือน