• โรงพยาบาลวิภาวดี บริการด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เปิด24 ชั่วโมง

  โปรเเกรมตรวจสุขภาพที่ร่วมรายการ
  ** โปรแกรม Executive สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป **
  รายละเอียดการตรวจ
  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
  2. . ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
  3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
  5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar
  6. ตรวจการทำงานของไต Bun
  7. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
  8. ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
  9. ตรวจการทำงานของตับ SGOT, SGPT
  Alkaline Phosphatase,Bilirubin,Direct Bilirubin,Total Protein,Albumin,Globulin
  10. ตรวจเลือดหาสารชี้บ่งมะเร็งตับ AFP
  11. ตรวจเลือดหาสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้ CEA
  12.ตรวจตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (ThinPrep/SurePath)
  13. ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol Triglyceride, HDL-C, LDL-C
  14.ตรวจปัสสาวะ Urine exam
  15.ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจพยาธิและความผิดปกติของทางเดินอาหาร Stool exam/Occult blood
  16.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
  17.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  18.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
  19.ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพของหลอดเลือดแดงAnkle Brachial Index
  20.สมุดรายงานผลสุขภาพ Medical Report
  21.คูปองอาหาร Complimentary Brakfast Voucher

  ** โปรแกรม Executive สำหรับผู้ชายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป **
  รายละเอียดการตรวจ
  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
  2. . ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
  3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
  5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar
  6. ตรวจการทำงานของไต Bun
  7. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
  8. ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
  9. ตรวจการทำงานของตับ SGOT, SGPT
  Alkaline Phosphatase,Bilirubin,Direct Bilirubin,Total Protein,Albumin,Globulin
  10. ตรวจเลือดหาสารชี้บ่งมะเร็งตับ AFP
  11. ตรวจเลือดหาสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้ CEA
  12.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
  13. ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol Triglyceride, HDL-C, LDL-C
  14.ตรวจปัสสาวะ Urine exam
  15.ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจพยาธิและความผิดปกติของทางเดินอาหาร Stool exam/Occult blood
  16.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
  17.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  18.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
  19.ตรวจและวิเคราะห์สมรรถภาพของหลอดเลือดแดงAnkle Brachial Index
  20.สมุดรายงานผลสุขภาพ Medical Report
  21.คูปองอาหาร Complimentary Brakfast Voucher

  ** โปรแกรม Executive Plus สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป (หญิง) **
  รายละเอียดการตรวจ
  1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination
  2. . ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination
  3. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination
  4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count
  5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting blood sugar
  6. ตรวจการทำงานของไต Bun
  7. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
  8. ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
  9. ตรวจการทำงานของตับ SGOT, SGPT Alkaline
  Phosphatase,Bilirubin,Direct Bilirubin,Total Protein,Albumin,Globulin
  10. ตรวจเลือดหาสารชี้บ่งมะเร็งตับ AFP
  11. ตรวจเลือดหาสารชี้บ่งมะเร็งลำไส้ CEA
  12.ตรวจตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก (ThinPrep/SurePath)
  13. ตรวจระดับไขมันในเลือด Total Cholesterol Triglyceride, HDL-C, LDL-C
  14.ตรวจปัสสาวะ Urine exam
  15.ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจพยาธิและความผิดปกติของทางเดินอาหาร
  Stool exam/Occult blood
  16.ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray
  17.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
  18.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole
  Abdomen
  19.ตรวจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Digital Mammogram / Ultrasound
  20.ตรวจความหนาแน่นของกระดูก 2 ส่วน (Bone Mineral Density 2 Part)
  21.สมุดรายงานผลสุขภาพ Medical Report
  22.คูปองอาหาร Complimentary Brakfast Voucher

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้