• ลูกค้าทรู รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อดังนี้
  1. ลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพทย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติสำเร็จ รับทรูพอยท์ 200 คะแนน
  2. มีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) 1 ครั้งในช่วงเวลาแคมเปญ รับทรูพอยท์ 50 คะแนน
  3. สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

  *เฉพาะลูกค้าทรูที่ยังไม่เคยมีการเปิดบัญชีกับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ (SBITO) เท่านั้น

  เงื่อนไข
  - ลูกค้าทรูทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่าน www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ (เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น)
  - สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนทรูพอย์เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ที่มีการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่่ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2563 เท่านั้น
  - ลูกค้าจะได้ ทรูพอยท์ 200 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติจากเอสบีไอ ไทยออนไลน์ และอีก 50 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ)
  - ลูกค้าจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น 0.075% สำหรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ โดยทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนนโดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  - สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
  - ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  - คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า