•  

  @SBI Thai Online (SBITO)

  ลูกค้าทรู รับสิทธิพิเศษ 4 ต่อดังนี้
  1. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ เฉพาะบัญชีแคชแอคเคานต์ (Cash Account) และบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น และบัญชีได้รับการอนุมัติ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567 รับคะแนน TruePoint 200 คะแนน
  2. ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ เฉพาะบัญชีแคชแอคเคานต์ (Cash Account) และบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น และบัญชีได้รับการอนุมัติ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ลงทะเบียน รับคะแนน TruePoint เพิ่มสูงสุด 150 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567 
  ตัวอย่างวันที่ลงทะเบียน วันที่เปิดบัญชีสำเร็จ คะแนนสะสม TruePoint
  1/02/2023 ภายใน 1 วันทำการ (เปิดสำเร็จ 1/02/2023) 150
  2/02/2023 ภายใน 2 วันทำการ (เปิดสำเร็จ 2/02/2023) 100
  3/02/2023 ภายใน 3 วันทำการ (เปิดสำเร็จ 3/02/2023) 50

  3. ผู้ใช้บริการมีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Cash Account/Cash Balance) Order Match ครั้งแรก ภายในวันที่ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2567  รับคะแนนสะสม TruePoint 50 คะแนน
  4. ผู้ใช้บริการมียอดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (Cash Account/Cash Balance) ทุก ๆ 50,000 บาท ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 รับคะแนนสะสม TruePoint 10 คะแนน (จำกัดการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/เดือน/บัญชี/คน เฉพาะบัญชีแคชแอคเคานต์ และบัญชีแคชบาลานซ์ หรือ รับสิทธิผ่าน TrueYou Application หรือรับสิทธิผ่าน TrueID Application ข้อความตอบกลับ แจ้งรหัส %CODE% เพื่อแสดงตนรับคะแนนทรูพอยท์)

  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน www.sbito.co.th/trueyou เท่านั้น

  เฉพาะลูกค้าทรูที่ยังไม่เคยมีการเปิดบัญชีกับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ (SBITO) เท่านั้น

  SBITO ให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่นักลงทุนทั่วไป ด้วยระบบ Internet โดยลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการลงทุน สภาวะตลาดและหลักทรัพย์รายตัว ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั้นจะทำให้การตัดสินใจในการลงทุนเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว เพราะท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้ด้วยตนเอง และช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านในความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานของระบบควบคุมและป้องกันการเข้าถึงระบบด้วย Password และ Pin Code ในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์

  เงื่อนไขแคมเปญ
  • โปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมตลาด ค่าชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
  • ลูกค้าทรู หมายถึง ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์ในเครือข่ายทรูมูฟเอช ลูกค้าทรูวิชั่น และทรูออนไลน์
  • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ คือ บัญชีแคชแอคเคานต์ (Cash Account) และบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น
  • บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ หมายถึง บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เคยเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด (บริษัท) มาก่อน
  • คะแนนสะสมทรูพอยท์ จำนวน 200 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เปิดสำเร็จและได้รับอนุมัติจากบริษัทภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • คะแนนสะสมทรูพอยท์ เพิ่มสูงสุด จำนวน 150 คะแนน จะได้รับเมื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่เปิดสำเร็จ และบัญชีได้รับการอนุมัติ ภายใน 3 วันทำการ จากบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
  • คะแนนสะสมทรูพอยท์ จำนวน 50 คะแนน จะได้รับเมื่อผู้ใช้บริการมีคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ Order Match ครั้งแรก ภายใน 11 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนในเดือนถัดไปนับจากเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • ยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์หลักทรัพย์ทุก ๆ 50,000 บาท รับคะแนนสะสมทรูพอยท์ 10 คะแนน ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 และผู้ใช้บริการจะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่มีคำสั่งซื้อขายขายหลักทรัพย์ จำกัดยอดมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท / เดือน / ผู้ใช้บริการ / บัญชี
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • ผู้ใช้บริการที่สมัครเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทจะต้องมีข้อมูลส่วนตัว คือ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ตรงกับสมาชิก True จึงจะสามารถรับคะแนนสะสมตามที่ระบุได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนของรางวัลได้ในทุกกรณี
  • บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด